TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN THỨ HAI THÁNG THANH NIÊN NĂM 2018

Thứ ba - 13/03/2018 03:02


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022

        Theo đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2018 và quán triệt các chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, cho 120 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn huyện; Khâu nối để hỗ trợ 02 đơn vị nhóm máu B của đồng chí Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đoàn xã Cẩm Phúc và đồng chí Trần Huy Thành – Uỷ viên BTV Đ