Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chủ nhật - 28/06/2015 22:07

Các em thiếu nhi chúc mừng Đại hội

 
         Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó ban tổ chức TW, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm – Phó ban tổ chức TW, lãnh đạo UBKT TW. Ở Tỉnh có các đồng chí  Võ Kim Cự -  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, đồng chí Trần Nam Hồng – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đình Sơn – Chủ tịch UBND Tỉnh, đồng chí Lê Thành Long – Phó bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Từ Văn Diện – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND Tỉnh, lãnh đạo UBND Tỉnh, Đoàn đại biểu quốc Hội Hà Tỉnh, lãnh đạo các  Sở, Ban, ngành cấp Tỉnh. Đại diện thường trực các huyện, thị, thành phố trong Tỉnh. Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định, huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu con em đồng hương Cẩm Xuyên ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 269 đảng viên đại diện cho hơn 10.227 đảng viên trong toàn huyện về tham dự Đại hội.
 
Đoàn chủ tịch Đại hội
 
 
Toàn cảnh Đại hôi
 
         Báo cáo chính trị tại đại hội do đồng chí Đặng Quốc Cương - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày tại đại hội đã khẳng định: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp giúp đở giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Đảng bộ Cẩm Xuyên đã  phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn, tranh thủ, phát huy tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng lợi thế, ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ chinh trị, giành được kết quả toàn diện và nổi bật, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra. Kinh tế phát triển, thu hút đầu tư được cải thiện, xây dựng nông thôn mới có bước đột phá, văn hoá, xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng- an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong đó giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 11,5%, năm 2015 ước đạt 5.946 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 28,08 triệu đồng tăng 2,6 lần so với năm 2010.
 


Đại biểu Đại hội biểu quyết thống nhất thể hiện quyết tâm chính trị cao


Đại biểu ứng cử vào BCH khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
         Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên có 52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, với 10.227 đảng viên sinh hoạt tại 402 chi bộ. Phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên luôn đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đồng thời tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới được quan tâm, chú trọng. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 1.602 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên gốc giáo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình, tích cực, tăng thêm niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tại đại hội các đại biểu đã có nhiều tham luận sát thực, chất lượng, bên cạnh nêu ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các tham luận cũng đã tập trung cao cho việc đưa ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế 3 vùng sinh thái gắn với doanh nghiệp hóa và liên kết hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung phát triển du lịch, thương mại;  tiếp tục thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh…

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa XXXI
 
         Phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí Trần Nam Hồng – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ này có ý nghĩa rất quan trọng, là đại hội của thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới, phát triển toàn diện trong tiến trình phát triển chung của cả tỉnh, đặc biệt kết nối với sự phát triển của trung tâm đô thị tỉnh lỵ - Thành phố Hà Tĩnh, với Khu kinh tế Vũng Áng - Khu kinh tế trọng điểm quốc gia. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Xuyên trong nhiệm kỳ tới rất nặng nề. Để xây dựng huyện Cẩm Xuyên trở thành huyện nông thôn mới và có các điểm đô thị phát triển trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cẩm Xuyên phải lấy việc thống nhất ý chí và hành động chính trị của Đảng làm nền tảng nòng cốt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt. Mặt khác, biết khơi dậy nguồn lực từ nhân dân; tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng đất cho từng loại sản phẩm chủ lực, tiên phong đi đầu trong việc xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các làng nghề và các nhà máy chế biến nông sản, tạo nền tảng để hình thành nền nông nghiệp hàng hóa phát triển quy mô lớn, hiệu quả và bền vững; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển đô thị, du lịch, thương mại, dịch vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, chỉnh trang, phát triển Thị trấn Cẩm Xuyên, Thị trấn Thiên Cầm, hình thành các thị tứ, các điểm đô thị khác trên địa bàn huyện. Chú trọng quy hoạch phát triển đồng bộ hạ tầng và dịch vụ du lịch vùng ven biển, đặc biệt Khu du lịch biển Thiên Cầm; khai thác tiềm năng lợi thế đường ven biển Thạch Khê - Thiên Cầm - Vũng Áng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cho người lao động và du khách khi Khu kinh tế Vũng Áng đi vào giai đoạn sản xuất kinh doanh ổn định. Chú ý kết nối các điểm du lịch như Thiên Cầm, Khu sinh thái Kẻ Gỗ, Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập với thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận; cần tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành chức năng để có những chương trình hành động, đề án cụ thể.
 

Đồng chí Trần Nam Hồng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Cùng với tập trung tạo các bước đột phá về kinh tế, để đảm bảo yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững, huyện cần chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện...
 

BCH khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhận nhiệm vụ
 
         Đại hội cũng đã bầu ra 43 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo theo cơ cấu, tiêu chuẩn, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tại phiên họp thứ nhất của BCH khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Đặng Quốc Cương được bầu giữ chức vụ Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XXXI. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 26 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII, đại hội cũng đã báo cáo các ý kiến góp ý của cán bộ, Đảng viên với báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại đại hội, BCH Đảng bộ huyện khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, xây dựng huyện Cẩm Xuyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Đ/c: Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội
 
         Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Đặng Quốc Cương – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện nhà phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, các vùng sinh thái, phát huy nội lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế và gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, mỗi địa phương và đơn vị cần cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động với các giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI đã đề ra.    
                        

Đại biểu Trung ương và tỉnh gặp gỡ và tặng hoa chúc mừng Đại hội
 
         Thành công của đại hội và những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng để Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị vững chắc, đặc biệt là tạo thêm niềm tin để cán bộ, nhân dân trên địa bàn ra sức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng sức đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong chặng đường mới, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Cẩm Xuyên trở thành huyện NTM và có các điểm đô thị phát triển.
Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây